ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Zastrzeżenia prawne

Wszelkie prawa do całej zawartości portalu znajdującego się pod adresem https://www.myholland.eu/ są zastrzeżone. Strona zawiera treści chronione prawem autorskim, zastrzeżone znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów portalu pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych. Żadna część portalu nie może być w celach niezwiązanych z korzystaniem z portalu lub świadczonych Usług kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, „linkowana” lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w portalu były zgodne ze stanem faktycznym, a ich aktualizacja odbywała się na bieżąco, jednak nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy, brak dokładności, złe terminy publikacji oraz niekompletność informacji przedstawionych na stronach portalu.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości portalu bez uprzedzenia.

Prezentowane w portalu informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Ryzyko związane z wykorzystaniem treści zawartych w portalu ponosi wyłącznie Użytkownik.